For we are stars

(this is an English translation of the Filipino poem that I wrote. The original piece follows the English version)

The vast sky can never swallow
the multitude of points
that scatter light
possessing that fiery desire
to illuminate the earth

The dark clouds can never hide
the splendor of our horde
even the shadows retreat
in the face of the onslaught
of our flaming rays

We are like barefoot warriors
grasping our blazing spears
we shall unbind ourselves from the dark
do battle with the gloom
and raze the violent night to the ground

(Filipino)

Pagkat tayo ay mga tala

Hindi malalamon ng malawak na langit
ang laksa-laksang tuldok 
na nagsasabog ng liwanag
taglay ang naglalagablab na pagnanais
na magbigay-tanglaw sa lupa

Hindi maikukubli ng maitim na ulap
ang rikit ng ating kawan
kahit anino ay umuurong
sa harap ng pagsalakay
ng ating nagniningas na silahis

Tulad natin ay nakayapak na mandirigma
tangan ang nag-aapoy na sibat
tayo ay kakawala sa dilim
makikihamok sa nagngingitngit na karimlan
at tutupok sa marahas na gabi

Photo credit: Owner